Lęk separacyjny u dzieci - co to takiego?Lęk separacyjny u dzieci - co to takiego?

Zdrowy lęk i strach towarzyszy rozwojowi. Przyczyny lęków dziecięcych często są trudne do przewidzenia i nazwania. Żadna rodzina nie jest w stanie uchronić dziecka przed nimi. Dziecko w trakcie rozwoju musi przejść pewne naturalne fazy stanów lękowych, które po jakimś czasie same zanikają. Jednakże, kiedy lęki te nie zanikają, a wręcz zaczynają mieć nadmierny wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka lub jego aktywność – możemy mieć do czynienia z zaburzeniem lękowym.

Stosowanie metod aktywizującyh w edukacji teatralnejStosowanie metod aktywizującyh w edukacji teatralnej

Współczesna edukacja przedszkolna kładzie nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel traktuje dziecko, jako partnera, pomaga mu w indywidualnym rozwoju. Wskazuje, w jakim kierunku rozwój ten może i powinien zmierzać. W tym celu działania edukacyjne nauczyciela powinny być skierowane na stosowanie metod aktywizujących. Jedną z takich metod jest drama.

Rozwód rodziców krwawiącą raną dzieciRozwód rodziców krwawiącą raną dzieci

W trakcie zakończonego niedawno Synodu Biskupów o rodzinie, wiele uwagi poświęcono sytuacji osób rozwiedzionych.
W odniesieniu do ich dzieci, przypomniano, że zawsze są one „niewinnymi ofiarami” i nie mogą stać się przedmiotem rozgrywek pomiędzy rozstającymi się rodzicami. To stwierdzenie uznać należy za wymowne, choć bardzo lakoniczne.

Jak myślą nasze mózgi? Wstęp do Indywidualnych Wzorców MyśleniaJak myślą nasze mózgi? Wstęp do Indywidualnych Wzorców Myślenia

Wzorzec myślenia to indywidualny sposób odbierania, przetwarzania i reagowania mózgu na informacje docierające do niego poprzez nasze kanały sensoryczne. Wzorzec myślenia jest indywidualnym instrumentem poznawczym, dzięki któremu mózg nasz uczy się i reaguje na świat zewnętrzny. 

« 1 2 3 4 »
na górę strony